Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


Video Sứ điệp: Hãy đến mà xem - Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội thứ 55 năm 2021

"HÃY ĐẾN MÀ XEM"
Sứ điệp ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 55 năm 2021

Sáng tác: Lm. Hữu Hiền
Hòa âm: Ái Cầm
Phối khí: Văn Tình
Hát: Ca đoàn Đồng Tâm
Hình ảnh: Sr. Ngọc Lan, FMM
Media TGP Sài Gòn thực hiện 05/2021
Nguồn: Kênh YouTube Tổng Giáo phận Sài Gòn