Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


Thánh Lễ truyền chức Linh mục ngày 10/12/2021