Giáo Phận Hải Phòng

https://www.gphaiphong.org:443


[Trực tiếp]: Thánh lễ kính ĐỨC MẸ MÂN CÔI Quan thày Giáo phận lúc 9h00 ngày 09/10/2021

 
Ban TTGP