Giáo Phận Hải Phòng

https://www.gphaiphong.org:443


Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Thứ Năm tuần 9 Thường Niên (Mc 12, 28b-34)

Nguồn: tgpsaigon.net