Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


Lịch mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận trong tháng 10/2023

Trong tinh thần hiệp thông, TGM xin trân trọng gửi đến Quý độc giả lịch mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận trong tháng 10 năm 2023
Lịch mục vu Tháng 6
LỊCH MỤC VỤ THÁNG 10 NĂM 2023 
 
 
NGÀY THỨ NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN
01/10 Chúa Nhật Thánh Lễ Quan Thày Dòng Cát Minh 9g00
02-06/10 Hai Tĩnh Tâm Linh Mục Giáo Phận TTMV  
06/10 Sáu Lễ tại Đền Thánh Hải Dương Đền Thánh HD 15g00
7/10 Bảy Thánh Lễ Đức Mẹ Mân Côi
Quan Thày Giáo Phận
Chính Tòa 9g00
8/10 Chúa Nhật Thánh Lễ Thêm Sức Đồng Giá 9g30
9-13/10 Hai Mục Vụ Ban Mê Thuột    
14/10 Bảy Thánh Lễ Doanh Nhân Công Giáo Chính Tòa 15g00
15/10 Chúa Nhật Thánh lễ An Toàn 10g30
Thánh Lễ Thêm Sức Kẻ Bượi 18g00
17/10 Ba Thánh Lễ Giáo Họ Lôi Mía 9g00
19/10 Năm Gặp Gỡ Ban Hành Giáo Đông Xuyên  
20/10 Sáu Ngày Truyền Giáo Chính Tòa  
21/10 Bảy Làm phép bàn thờ Bùi Hòa 9g00
 
22/10
 
Chúa Nhật Thánh Lễ Thêm Sức Kim Lai 18g30
23-27/10  
Hai
Tĩnh Tâm Linh Mục Gp. Thanh Hóa Thanh Hoá 9g00
 
28/10
 
Bảy Họp Ủy Ban Kinh Thánh Sài Gòn  
 
29/10
Chúa Nhật Thánh Lễ Làm Phép Nhà Thờ Giáo Họ An Cầu 9g30
 
Thánh Lễ Thêm Sức
 
Thủy Giang 18g30
30/10 Hai Caritas Giáo phận: Thánh lễ mừng Quan thày Martinô Mỹ Động 10g15
 
 
 Hải Phòng, ngày 29 tháng 9 năm 2023
Văn Phòng Tòa Giám mục