Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


[Trực tiếp]: Thánh lễ kính ĐỨC MẸ MÂN CÔI Quan thày Giáo phận lúc 9h00 ngày 09/10/2021

Ban TTGP