Giáo Phận Hải Phòng

https://www.gphaiphong.org:443


[TRỰC TIẾP] Thánh lễ đại triều xin ơn chữa lành trong cơn dịch bệnh - 10h00, Chúa nhật - 17/10/2021

Nguồn: tongiaophanhnoi.org