Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


[Trực tiếp]: Thánh lễ Chúa Nhật XXXIII THƯỜNG NIÊN- NĂM B- lúc 18h00 ngày 14/11/2021


[Trực tiếp]: Thánh lễ Chúa Nhật XXXIII THƯỜNG NIÊN- NĂM B- lúc 18h00 ngày 14/11/2021

Tại nhà thờ Chính Tòa Giáo Phận
Nội dung:
 • 17h45: Chuẩn bị & Kinh nguyện
  18h00: Thánh Lễ
  Bài đọc 1: Bài trích sách Tiên tri Ðaniel. (Ðn 12, 1-3)
  Bài đọc 2: Bài trích thư gởi cho tín hữu Do-thái. (Dt 10, 11-14. 18)
  Tin Mừng: ✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Maccô. (Mc 13, 24-32)
  Chủ tế: Cha Phêrô Nguyễn Văn Nguyên - Điện Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận
  Thực Hiện: BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
  THAM DỰ THÁNH LỄ TRÊN YOUTUBE HOẶC  FACEBOOK GP HẢI PHÒNG: https://www.facebook.com/gphaiphong

Tác giả bài viết: BTTGP