Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


[Trực tiếp]: Thánh lễ Chúa Nhật XXXIII THƯỜNG NIÊN- NĂM B- lúc 18h00 ngày 13/11/2021