Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


Hình ảnh ngoạn mục: Hàng trăm ngàn người rước kiệu trọng thể Lễ Thánh Tâm Chúa và Thánh Hiến Ba Lan