Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


Hiệp ý với Đức Tổng Giuse cầu nguyện cho đất nước Ukraine được bình an!

Trước tình trạng xung đột căng thẳng diễn ra tại Ukraine, trong phần lời nguyện Tín hữu Thánh Lễ Chúa Nhật VIII - TN, Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên, TGM, TGP TP. Hà Nội đã mời gọi tất cả mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới, nhất là cho Ukraine sớm được bình an trở lại.