Giáo Phận Hải Phòng

https://www.gphaiphong.org:443


Cơm Samari - Cơm nhân đạo ấm tình người

Nguồn: Đài Truyền hình Hải Phòng