Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


Thánh lễ khởi đầu sứ vụ của Đức Cha Vinh Sơn tại nhà thờ Chính tòa HP, 9g00, thứ Năm, 31/3/2022

  

Tác giả bài viết: BTT GP