Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


Ngày 28-4: Thánh Gioan Baotixita Đinh Văn Thanh - Thầy giảng (1796 – 1840)