Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


Hãy sẵn sàng - Thứ Năm tuần 21 mùa Thường niên (Mt 24, 42-51)

“Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.”