Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 22-11-2020: Chúa Kitô Vua (Mt 25,31-46)