Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 16-11-2020: thứ Hai tuần 33 mùa Thường niên (Lc 18,35-43)