Giáo Phận Hải Phòng

https://www.gphaiphong.org:443


Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 08-12-2020: Đấng Đầy Ân Sủng - Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội (Lc 1,26-38)