Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 02-12-2020: Ăn No Nê - Thứ Tư tuần 1 mùa Vọng (Mt 15, 29-37)