Giáo Phận Hải Phòng

https://www.gphaiphong.org:443


Để trẻ em đến với Chúa - Thứ Bảy tuần 19 mùa Thường niên (Mt 19, 13-15)