Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


Xuân nồng nàn - Tác giả: Suối Ngàn

 
z4070890588917 6a66ac7d16b6fe94442480f01b481d21

Chim ơi ai báo tin mùa xuân đến mà chim hót vang rộn ràng.

Hoa ơi ai mang màu nắng ấm mà hoa nở ngát hương nồng nàn.
Trong nắng xuân có gì mà lấp lánh yêu thương
Trong đất kia có gì mà hoa muôn sắc bên nhau

Từ muôn muôn thuở khi xuân về đánh thức ngàn hoa
Từ trong đất trời khi xuân về chim hót ngợi ca
Tình xuân bao la chứa chan nồng nàn
Ruộng nương mơn man lá hoa ngập tràn.

Mùa xuân yêu thương đến trong mọi nhà
Nguyện xin ơn Cha xuống muôn tình trời
Mãi mãi mùa xuân, mùa hoan ca chúc tụng
Cho đến ngàn sau từ non sông núi đồi

Mùa xuân về rộn rã tiếng chim ca
Người yêu người như tình Chúa yêu ta.
Đất trời muôn sắc hoa, bình an đến muôn nhà
Ơn tạo hoá bao la, được an vui thái bình.


 

Tác giả bài viết: Suối Ngàn

Nguồn tin: www.vanthoconggiao.net