Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


Chúa và Con - "Muộn Mằn" - Pr Phạm Văn Thân

Thần lương Ngài, con bổ dưỡng mỗi sớm mai.
Để con vững bước nốt kiếp người trần thế.
Ngài dìu con qua cõi đời dâu bể,
Vào chốn vinh quang “Muôn điệu hát cung đàn".
z3574643586302 6dbbbd8f5f6c0eeaec350ae27b959579

Chúa!

Muôn đạo binh các tầng trời chúc tụng,
Ngàn vạn Thiên thần hát tiếng ca khen
Ngài yêu nhân gian mặc lấy phận phàm hèn
Ciấu họ, ẩn mình làm “Con Bác thợ mộc“
Chịu kiếp tôi đòi, chuốc lầm than lao nhọc
Làm giá chuộc muôn người bằng cùng cực nỗi khổ đau


Con,

Hạt bụi đón hèn có đáng gì đâu
Mà Ngài thổi Thần linh thành kiếp người hiện hữu.
Lời Ngài dạy con hãy cùng Ngài gắng chịu
Bạc bẽo, chát chua, thập giá nặng oằn vai.
Thần lương Ngài, con bổ dưỡng mỗi sớm mai.
Để con vững bước nốt kiếp người trần thế.
Ngài dìu con qua cõi đời dâu bể,
Vào chốn vinh quang “Muôn điệu hát cung đàn".

Tác giả bài viết: Pr Phạm Văn Thân

Nguồn tin: Chúa và Con - Tập thơ Muộn Mằn - Pr Phạm Văn Thân