Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


Văn thư bổ nhiệm linh mục Tổng đại diện Giáo phận Hải Phòng

 
 
CHA NGUYEN