Giáo Phận Hải Phòng

https://www.gphaiphong.org:443


TRỰC TUYẾN CHÚA NHẬT II PHỤC SINH: 17G00 CHẦU KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA - 18G00 THÁNH LỄ

Tại Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng
Ban TTGP thực hiện