Giáo Phận Hải Phòng

https://www.gphaiphong.org:443


[TRỰC TIẾP]: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA HẢI PHÒNG

Thánh lễ Truyền chức Phó tế, do Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự, tại Nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng, lúc 9h00 ngày 16/6/2021.
Ban TTGP thực hiện