Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


[Trực tiếp]: Thánh lễ Chúa Nhật I- Mùa Vọng- Năm C- lúc 18h30 ngày 27/11/2021

    

[Trực tiếp]: Thánh lễ Chúa Nhật I- Mùa Vọng- Năm C- lúc 18h30 ngày 27/11/2021
Tại nhà thờ Chính Tòa Giáo Phận
Nội dung:
18h15: Chuẩn bị & Kinh nguyện
18h30: Thánh Lễ
Bài đọc 1: Bài trích sách Tiên tri Giêrêmia. (Gr 33, 14-16)
Bài đọc 2: Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica. (1 Tx 3, 12 – 4, 2)
Tin Mừng: ✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 21, 25-28, 34-36)
Chủ tế: Cha Phêrô Nguyễn Văn Nguyên - Điện Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận
Thực Hiện: BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
THAM DỰ THÁNH LỄ TRÊN YOUTUBE HOẶC  FACEBOOK GP HẢI PHÒNG: https://www.facebook.com/gphaiphong


 

Tác giả bài viết: BTTGP