Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


[Trực tiếp]: Thánh lễ Chúa Kitô Vua- CN XXXIV Thường Niên- NĂM B- lúc 18h30 ngày 21/11/2021


[Trực tiếp]: Thánh lễ Chúa Kitô Vua- CN XXXIV Thường Niên- NĂM B- lúc 18h30 ngày 21/11/2021

Tại nhà thờ Chính Tòa Giáo Phận
Nội dung:
 • 18h15: Chuẩn bị & Kinh nguyện
  18h30: Thánh Lễ
  Bài đọc 1: Bài trích sách Tiên tri Ðaniel. (Ðn 7, 13-14)
  Bài đọc 2: Bài trích sách Khải Huyền. (Kh 1, 5-8)
  Tin Mừng: ✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan. (Ga 18, 33b-37)
  Chủ tế: Cha Phêrô Nguyễn Văn Nguyên - Điện Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận
  Thực Hiện: BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
  THAM DỰ THÁNH LỄ TRÊN YOUTUBE HOẶC  FACEBOOK GP HẢI PHÒNG: https://www.facebook.com/gphaiphong

Tác giả bài viết: BTTGP