Giáo Phận Hải Phòng

https://www.gphaiphong.org:443


[Trực tiếp]: Ngày Tĩnh tâm Giới trẻ Chúa nhật Lễ Lá (1) - Thuyết trình và nghi thức Sám hối

Ngày tĩnh tâm Giới trẻ Giáo phận diễn ra vào Chúa nhật Lễ Lá, từ 8h15 đến 15h30 Chúa nhật ngày 28 tháng 3 năm 2021, tại Nhà thờ Chính Tòa.
Ban TTGP thực hiện