Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


​Thông báo về Khóa tập huấn Bảo vệ sự sống Giáo phận

    Giáo phận Hải Phòng
Ban đặc trách Bảo vệ Sự Sống
                  ---o0o---
 
Thông báo về Khóa tập huấn Bảo vệ sự sống Giáo phận
 
Để giúp anh chị em có thêm kiến thức và kinh nghiệm trong công tác bảo vệ sự sống, được sự giúp đỡ của Cha Giám đốc Caritas Giáo phận, Cha đặc trách và Ban bảo vệ sự sống tổ chức khóa tập huấn cho các thành viên bảo vệ sự sống trong Giáo phận.

Khóa tập huấn diễn ra từ 8h30 – 16h30, ngày 06/03/2016 (Chúa nhật IV mùa Chay), tại Tòa Giám mục Hải Phòng.

Ban Bảo vệ sự sống Giáo phận trân trọng thông báo và kính mời  Anh Chị Em đang hoạt động tại các nhóm Bảo sệ Sự sống trong giáo phận đến tham dự khóa Tập huấn.

Để thuận tiện cho việc đón tiếp, xin Anh (Chị) Trưởng nhóm báo số lượng tham dự viên cho Ban tổ chức trước ngày 02/03/2016, theo địa chỉ: Maria Vũ Ngọc Diệp,  Email: [email protected]; Tel:  01659.117.015

Xin chân thành cảm ơn và hân hạnh được đón tiếp!
         
                           Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2016
    Lm.  Đặc trách Ban BVSS                T/m Ban BVSS Giáo phận

    Giuse Nguyễn Văn Vang                   Giuse Vũ Đình Tuyến