Giáo Phận Hải Phòng

https://www.gphaiphong.org:443


Tâm tình mục tử - Tháng 7/2021 - Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

"Cùng nhau bảo vệ ngôi nhà chung" là tâm tình của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên nhắn nhủ cộng đoàn dân Chúa, tháng 7 năm 2021.
(Nguồn: TGP Hà Nội)