Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


Danh sách công đức xây dựng Đền Thánh Tử đạo Hải Dương trong 6 tháng đầu năm 2021

Dù tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng lòng hướng về linh địa Hải Dương vẫn không hề ngưng nghỉ. Trong 6 tháng đầu năm, Ban kiến thiết Đền Thánh Tử đạo Hải Dương đã nhận được sự công đức của những tấm lòng hảo tâm sau đây:

THÁNG 1 NĂM 2021
 
Stt Họ Tên Giáo xứ Viên 1 Viên 2 Viên 3 Viên 4
1 Ông Giuse Nghìn (Đức – 10 triệu) Gốc họ Thái An   5 viên    
2 Bà Maria Nguyễn Thị Thủy. Con Nguyễn Nam Trang và cháu Hương Khiết Tâm, Nha Trang (15 triệu) 15 viên 1 viên    
3 Bà Maria Vũ Thị Mến Hàng Kênh 5 viên      
4 Bà Maria Nguyễn Thị Tuyết Lạc Viên, Đơn Dương, Lâm Đồng 1 viên      
5 Nhóm giáo xứ Thắng Yên Thắng Yên 1 viên      
6 Bà Maria Thiết Kim Lai 1 viên      
Tổng   23 viên  6 viên    
 
THÁNG 2 NĂM 2021
 
Stt Họ Tên Giáo xứ Viên 1 Viên 2 Viên 3 Viên 4
1 Ông bà Dung Yên Xứ Hòn Gai   1 viên 2 viên  
Tổng     1 viên 2 viên  
 
THÁNG 3 NĂM 2021
 
Stt Họ Tên Giáo xứ Viên 1 Viên 2 Viên 3 Viên 4
1 Ông Giuse Trung và Anna Hiền Đồng Kênh 1 viên      
2 Ông Phêrô Thảo và Maria Lan Kim Lai 1 viên      
3 Bà Maria Bích Hải Dương       1 viên
4 Ông Phêrô Cường và Maria Hoài Kim Lai 1 viên 2 viên    
5 Ông Matthêu Đặng Đình Chuyên Tân Kim 1 viên      
6 Bà Maria Hồng Đông Tân 1 viên      
7 Bà Anna Nguyễn Thị Thìn Đồng Kênh. NX 1 viên      
8 Ông Giuse Quyết và Anna Huyên Đồng Xá 1 viên      
9 Bà Maria Oánh Tân Kim ½ viên      
10 Ông Nguyễn Hữu Chí. Nguyễn Năng Thuận và Nguyễn Ngọc Lượng Quan Thánh        
11 Ông Phêrô Trần Văn Khoan Xứ Từ Xá ½ viên      
12 Bà Maria Minh Công   1 viên      
13 Ông Đào Duy Trụ Gia Lai 1 viên      
14 Ông Giuse Diệp và Maria Dung Thánh Antôn   1 viên    
Tổng   10 viên 3 viên   1 viên
 
THÁNG 4 NĂM 2021
 
Stt Họ Tên Giáo xứ Viên 1 Viên 2 Viên 3 Viên 4
1 Ông Giuse Vũ Lâm Tùng và bà Maria Nguyễn Thị Hương   5 viên      
2 Cụ Laurensô Minh-Công (1000 đô la) Tại Mỹ, gốc Kim Bịch   10 viên    
3 Ông Phêrô Đào Văn Thú và bà Maria Đào Thị Hằng   2 viên      
4 Ông Đào Văn Nghĩa   1 viên      
5 Bà Maria Lý   1 viên      
6 Bà Maria Nguyễn Thị Tâm Trạm Ngoại. Phú Lộc 1viên      
7 Gđình ông Phêrô Hoàng – Huyền Thắng Yên   1 viên    
8 Ông Phêrô Khương và Maria Ước   1 viên      
9 Bà Maria Lê Thị Nở Tân Kim   1 viên    
10 Bà Rosa Hải An Tân 1 viên      
11 Bà Maria Thu Hà An Tân ½ viên      
12 Cụ Anna Lê Thị Điển (cụ Hồng) Chính Tòa (1000 $)   10 viên    
13 Ông Gioakim PhạmVăn Thịnh và bà Maria Nguyễn Thị Bình (10 triệu) Miền Nam gốc Phú Lộc   5 viên    
14 Cụ Micae Nguyễn Hữu Siết Đền thánh 3 viên      
15 Cháu Micae Tuyên – Thảo Tân Kim 1 viên      
16 Ông Micae Tĩnh – Mạnh Tân Kim 1 viên      
17 Bà Maria Thời (không đọc) Tân Kim 2 viên      
18 Bác Nghi Diêm Kẻ Bượi 1 viên      
19 Cụ Anê Vũ Thị Phin Lạng Am- Liêm Khê 1 viên      
20 Cụ Antôn Nguyễn Văn Đảo Xâm Bồ 5 viên      
21 Cụ Maria Phùng Thị Mùng Xâm Bồ 5 viên      
22 Cụ Antôn Nguyễn Văn Quý Xâm Bồ 5 viên      
23 Ông Giuse Vũ Văn Bốn Xâm Bồ 1 viên      
Tổng   37 viên 27 viên    
 
THÁNG 5 NĂM 2021
 
Stt Họ Tên Giáo xứ Viên 1 Viên 2 Viên 3 Viên 4
1 Chị Maria Bích Hòn Gai 25 viên      
2 Ông Phêrô Đào Văn Phường và bà Maria Đoàn Thị Thế Kim Lai 1 viên      
3 Bà Maria Cao Thị Chung và con trai Phêrô Cao Văn Thành Kim Lai        
4 Ông Phêrô Đào Văn Hưng và bà Maria Cao Thị Mây (10 triệu) Kim Lai 1 viên 5 viên    
5 Ông Phêrô Đào Văn Sử và bà Maria Cao Thị Chinh Kim Lai 1 viên      
6 Ông Phêrô Đào Văn Tiến và bà Maria Lê Thị Toan Kim Lai 1 viên      
7 Ông Phêrô Cao Văn Luyện và bà Maria Đinh Thị Quyên Kim Lai 1 viên      
8 Ông Phêrô Vũ Xuân Huấn và bà Maria Cao Thị Lạng Kim Lai 3 viên      
9 Ông Phêrô Cao Văn Thắng Kim Lai 6 viên      
10 Ông Phêrô Sĩ và bà Maria Căn Thắng Yên 1 viên      
11 Bà Anna Bình Hào Xá   1 viên    
12 Gia đình ông Giuse Lượng Lương Khê 1 viên      
13 Ông Giuse Đồng Văn Sang và bà Anna Đồng Huyền Trang Đồng Xá 2 viên      
14 Cụ Antôn Nguyễn Văn Đảo Xâm Bồ 5 viên      
Tổng   48 viên 6 viên    
 
THÁNG 6 NĂM 2021
 
Stt Họ Tên Giáo xứ Viên 1 Viên 2 Viên 3 Viên 4
1 Ông Giuse Phạm Xuân Dậu và Anna Phạm Thị Loan Kẻ Sặt 6 viên      
2 Ông bà Thắng Trà Thánh Antôn 5 viên      
3 Ông bà Thái Lan Kẻ Sặt 1 viên      
4 Ông Giuse Nguyễn Hữu Huy Kẻ Sặt – Hố Nai       1 viên
5 Ông bà Đình Vóc Kẻ Sặt 10 viên      
6 Anh Chị Quý Lan và nhóm bảo trợ (1.500 $) Hoa Kỳ   15 viên    
7 Gia đình bà Maria Bùi Thị Vượt Hải Dương 1 viên      
8 Bà Maria Lan Hải Dương 1 viên      
9 Bà Maria Vũ Thị Tịnh Hải Dương ½ viên      
10 Ông Phêrô Nguyễn Văn Hậu Xứ Từ Xá 1 viên      
Tổng   26 viên 15 viên   1 viên
 
* Tổng số viên đá công đức theo các loại:
- Loại 1: 144 viên x 1.000.000đ = 144.000.000 đồng
- Loại 2: 58 viên x 2.000.000đ = 114.000.000 đồng
- Loại 3: 2 viên x 4.000.000đ = 8.000.000 đồng
- Loại 4: 2 viên x 6.000.000đ = 12.000.000 đồng.
Tổng trị giá công đức: 278.000.000 đồng
           
Đại dịch vẫn đang tiếp tục hoành hành và làm cho cuộc sống thêm chật vật, khó khăn. Xin Các Thánh Tử đạo Hải Dương chuyển cầu cùng Chúa ban cho thế giới sớm được an bình, chúc lành cho quý Ân nhân luôn mạnh khỏe và cho công trình Đền Thánh được diễn tiến tốt đẹp như lòng ước mong.
Ban Kiến thiết Đền Thánh Hải Dương
Trưởng ban            
Lm. Giuse Dương Hữu Tình