Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


Chương trình Ngày hội thi Giáo lý cấp Giáo phận hè 2016

GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
     BAN GIÁO LÝ
             ***
 
CHƯƠNG TRÌNH
 NGÀY HỘI THI GIÁO LÝ GIÁO PHẬN HÈ 2016
Thứ Ba, ngày 12/07/2016
 
 • Thời gian: từ 7h30 đến 15h30, thứ Ba, ngày 12 tháng 07 năm 2016
 • Địa điểm: Tòa Giám mục Hải Phòng
 • Thành viên tham dự: 500 em học viên đã được tuyển chọn tại các Giáo xứ
 
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
 
 • - 7h 30 Đón tiếp và hướng dẫn các đoàn dự thi (cha Lượng và thầy Báu)
 • - 8h 00 :  Sinh hoạt, ổn định (cha Thìn)
 • - 8h 10 :  Cầu nguyện thánh hóa ngày thi (cha Thìn)     
 • - 8h 20 :  Công bố thể lệ thi (các thầy ra đề thi)
 • - 8h 30 :  Làm bài thi Viết tại nhà thờ Chính Tòa
 • - 9h 15 :  Nhận phòng thi Vấn đáp
 • - 9h 30 :  Thi Vấn đáp tại các phòng thi
 • - 11h 30 : Ăn trưa (cha Quản lý TGM và cha Lượng)
 • - 12h 30 : Vui chơi có thưởng (cha Thìn và các thầy)
 • - 13h 45 : Ôn hát và chuẩn bị Thánh Lễ (các thầy)
 • - 14h 00 : Thánh Lễ tạ ơn (Đức cha Giuse)
 • - 15h 00 : Thông báo kết quả thi và trao phần thưởng (cha Thìn)
 • - 15h 30 : Chụp ảnh lưu niệm – chia tay (cha Thìn và thầy Công)
Lưu ý :
 • Các em học viên tham dự thi mặc áo trắng, quần sẫm mầu và đeo khăn Thiếu Nhi Thánh Thể.
 • Tòa Giám mục sẽ lo phần ăn cho các thí sinh tham dự.  
                           BAN TỔ CHỨC