Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


Chương trình mục vụ tháng 09/2016

Trong tinh thần hiệp thông, xin trân trọng gửi đến Quý độc giả gần xa chương trình mục vụ của Đức Giám mục và một số sự kiện trong Giáo phận diễn ra vào tháng 09 năm 2016
---o0o---
  
Ngày Thứ Nội dung Địa điểm Thời gian
01/9 Năm Lễ Thêm sức Đồng Bình 19h00
02/9 Sáu Lễ Thêm sức Lão Phú 9h00
03-04/9 Khóa tập huấn Bảo vệ sự sống và Thánh lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Tòa Giám mục  
04/9 CN Lễ Thêm sức Thiết Tranh 9h30
5/9 Hai Lễ Thêm sức Thủy Giang 18h30
6-7/9 Thường huấn linh mục Tòa Giám mục  
14/9 Lễ tại Dòng Mến Thánh giá Nam Am 18h30
15/9 Năm Thăm và dâng lễ An Tân 19h00
18/9 CN Năm Thánh hạt Hải Dương Đồng Xá  
24/9 Bảy Lễ giỗ Đức cha Giuse Nguyễn Quang Tuyến Bắc Ninh  
27/9-02/10 Linh mục đoàn giáo phận tĩnh tâm năm Thái Bình  
 
 
Tòa Giám mục