Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


Chương trình mục vụ tháng 06/2016

Trong tinh thần hiệp thông, xin trân trọng gửi đến Quý độc giả gần xa chương trình mục vụ của Đức Giám mục và một số sự kiện của Giáo phận diễn ra trong tháng 06 năm 2016
---o0o---

 
Ngày Thứ Nội dung Địa điểm Thời gian
02/6 Năm Thường huấn linh mục
Thánh lễ truyền chức Phó tế
Chính Tòa 18h00
03/6 Sáu Ngày Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Giáo Phận hành hương Chính Tòa  
04/6 Bảy Bế giảng Tiểu Chủng viện thánh Giêrônimô Liêm    
13/6 Hai Lễ cung hiến nhà thờ thánh Antôn Thánh Antôn 9h00
23/6 Năm Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức Đào Xá 18h30
24/6 Sáu Lễ Quan thầy giáo xứ Đông Khê 9h30
27/6 Hai Thăm và dâng lễ Họ Thủy
Đông Xuyên
9h00
         
30/6 Năm Lễ thánh Vinhsơn Đỗ Yến
Ngày hành hương truyền thống của các linh mục giáo phận
Kẻ Sặt  
 
 
Tòa Giám mục Hải Phòng