Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


Chương trình mục vụ tháng 01-2016

Trong tinh thần hiệp thông, xin trân trọng gửi đến Quý độc giả gần xa chương trình mục vụ của Đức Giám mục và một số sự kiện của Giáo phận diễn ra trong tháng 01 năm 2016
---o0o---
  
Ngày Thứ Nội dung Địa điểm Thời gian
01/01 Sáu Lễ kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa Chính Tòa 7h00
02/01 Bảy Kỷ niệm tấn phong Giám mục của Đức cha Giáo phận Chính Tòa 9g00
05/01 Ba Lễ Quan thầy ca đoàn Thánh Gia An Tân 18h30
09/01 Bảy Sáng: Khánh thành trùng tu nhà thờ Yên Trì 9h30
Chiều: Khánh nhà nhà mục vụ Bùi Hòa 15h00
10/01 CN Khánh thành trùng tu nhà thờ Trại Bình 9h30
16/01 Bảy Thăm và dâng lễ Nhuệ Giang 9h30
17/01 CN Sáng: Thánh lễ Thêm sức Đáp Khê 9h30
Chiều: Lễ Năm Lòng Thương xót Mạo Khê  
19-23/01 Dự lễ tấn phong Giám mục Giáo phận Bà Rịa  
26/01 Ba Lễ kính thánh Phaolô Quan thầy Lãm Hà 9h30
29/01 Sáu Ngày Tết Giáo phận Tòa Giám Mục  
30/01 Bảy Tĩnh tâm Liên tu sĩ Cộng đoàn MTG Lãm Hà  
 
 Tòa Giám mục Hải Phòng