Giáo Phận Hải Phòng

https://www.gphaiphong.org:443


Thánh lễ trực tuyến: 18g00 thứ Hai tuần II Phục sinh

Tại Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng
Ban TTGP thực hiện