Giáo Phận Hải Phòng

https://www.gphaiphong.org:443


[TRỰC TIẾP] Thánh lễ 18h00 Chúa nhật XVIII thường niên - Ngày 01/8/2021

Thánh lễ 18h00 Chúa nhật XVIII thường niên do Đức TGM Giuse cử hành được truyền hình trực tiếp từ nhà thờ Chính tòa Hà Nội - Ngày 01/8/2021.
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org