Giáo Phận Hải Phòng

https://www.gphaiphong.org:443


Thông báo về việc hoãn ngày Thường huấn và thay đổi lịch Lễ truyền chức Phó tế

Logo goc Tòa Giám mục Hải Phòng
46 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng
 
THÔNG BÁO
V/v hoãn ngày Thường huấn và thay đổi lịch Lễ truyền chức Phó tế

Kính gửi: Quý Cha, Quý Tu sĩ và Anh Chị Em giáo dân,
 
Do tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, Văn phòng Tòa Giám mục xin gửi đến Quý Cha, Quý Tu sĩ và Anh Chị Em về một số thông tin cho sự kiện sắp tới:
 
1.Tạm Hoãn Ngày Thường huấn Linh mục tháng 6 năm 2021.
 
2. Thánh lễ Truyền chức Phó tế sẽ được thay đổi:
  • - Thời gian: 9 giờ 00, thứ Tư, ngày 16 tháng 6 năm 2021
  • - Địa điểm:  Nhà thờ Chính Tòa
Thánh lễ do Đức Tổng chủ sự và một số Cha được mời sẽ đồng tế. Để hạn chế số người tham dự, Thánh lễ được phát trực tuyến trên trang Website Giáo phận: gphaiphong.org.
 
Trong tinh thần hiệp thông, xin Quý Cha, Quý Tu sĩ và Anh Chị Em cùng hiệp thông trong Thánh lễ trực tuyến để cầu nguyện cho Các Thày trong sự vụ mới.
  
Hải Phòng, ngày 11 tháng 6 năm 2021
 
  Lm. Giuse Bùi Hữu Duy        
  Văn Phòng Tòa Giám Mục