Giáo Phận Hải Phòng

https://www.gphaiphong.org:443


Thông báo về một số sự kiện đặc biệt trong tháng 6 năm 2021

Logo goc Tòa Giám mục Hải Phòng
46 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng
THÔNG BÁO
Về một số sự kiện đặc biệt trong tháng 6 năm 2021
 
Kính gửi: Quý Cha, Quý Tu sĩ và Anh Chị Em giáo dân,
 
Văn Phòng Tòa Giám mục xin trân trong gửi đến Quý Cha, Quý Tu sĩ và Anh Chị Em về một số sự kiện đặc biệt trong tháng 6 năm 2021, nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát.
 
1. Thường huấn Linh mục
Thời gian: 9 giờ 00 - thứ Tư, ngày 16 tháng 6 năm 2021
Địa điểm: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận
 
2. Thánh lễ Truyền chức Phó tế
Thời gian: 16 giờ 00 - thứ Tư, ngày 16 tháng 6 năm 2021
Địa điểm: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận
 
3. Thánh lễ kính thánh Vinh Sơn Đỗ Yến – Ngày hành hương truyền thống và Quan thày Linh mục Giáo phận
Thời gian: 9 giờ 30 - thứ Tư, ngày 30 tháng 6 năm 2021
Địa điểm: Nhà thờ Giáo xứ Kẻ Sặt
 
Kính mời Quý Cha về tham dự Thường huấn và Thánh lễ.
 
Trong tinh thần hiệp thông, xin quý Tu sĩ và Anh chị em cầu nguyện cho các Thày, cho các Linh mục và cho Giáo phận trong dịp đặc biệt này.
 
Kính chúc Quý Cha, Quý Tu sĩ và Anh Chị Em luôn được bình an nơi Thánh Tâm Chúa.
  
Hải Phòng, ngày 02 tháng 6 năm 2021
  
  Lm. Giuse Bùi Hữu Duy          
Văn Phòng Tòa Giám Mục