Giáo Phận Hải Phòng

https://www.gphaiphong.org:443


Cáo phó của Toà Tổng Giám Mục Huế: Cố Linh mục Gioan Baotixita Etcharren ​

CÁO PHÓ CỦA TOÀ TỔNG GIÁM MỤC HUẾ:
CỐ LINH MỤC GIOAN BAOTIXITA ETCHARREN

 

 

CÁO PHÓ CỦA TOÀ TỔNG GIÁM MỤC HUẾ:
CỐ LINH MỤC GIOAN BAOTIXITA ETCHARREN

 

Nghi thức Nhập Quan Cố Linh Mục Jean-Baptiste Etcharren tại ĐCV Huế

Nguồn: tonggiaophanhue.org (21.9.2021)