Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


Cáo phó: Cụ Cố Lucia Phạm Thị Thược

Cụ Cố Lucia Phạm Thị Thược (Thân mẫu Cha Giuse Nguyễn Thanh Phong) đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 21 giờ 15 phút, thứ Tư ngày 26 tháng 10 năm 2022 tại tư gia thuộc Giáo xứ Vạn Hoạch; Hưởng thọ: 86 tuổi.
"Ta là sự sống lại và là sự sống"
                                                                                                                     (Ga 11, 25) 
 
f

CÁO PHÓ 
 
 
Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Kitô Phục Sinh,
Gia đình chúng con vô cùng thương tiếc báo tin: 
 
Cụ Cố Lucia Phạm Thị Thược
 
(Thân Mẫu Cha Giuse Nguyễn Thanh Phong)

Sinh ngày 01 tháng 01 năm 1937
tại Giáo xứ Vạn Hoạch, xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng
Đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 21 giờ 15 phút, thứ Tư ngày 26 tháng 10 năm 2022
(Nhằm ngày 02 tháng 10 năm Nhâm Dần)
Tại tư gia thuộc Giáo xứ Vạn Hoạch, Giáo phận Hải Phòng

Hưởng thọ: 86 tuổi 
Nghi thức Khâm liệm lúc 8 giờ, thứ Sáu ngày 28 tháng 10 năm 2022


Thánh lễ An táng được cử hành vào lúc 9 giờ,  thứ Bảy ngày 29 tháng 10 năm 2022
do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản chủ sự
tại nhà thờ Giáo xứ Vạn Hoạch
(Vạn Hoạch, Cao Minh, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) 

Kính xin Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ và Quý Ông bà, Anh chị em giáo hữu
hiệp ý cầu nguyện cho Cụ Cố Lucia được nghỉ yên trong Nhà Chúa muôn đời!
 
Thay mặt gia đình    

Trưởng nữ: Lucia Nguyễn Thị Râng
Nghĩa tử Cha Cố Giuse Nguyễn Thanh Phong
Cha Antôn Vũ Ngọc Thạch
   Cha Giuse Nguyễn Văn Tùng