Giáo Phận Hải Phòng

https://www.gphaiphong.org:443


Chầu Thánh Thể trực tuyến: 18g00 thứ Năm tuần Bát nhật Phục sinh

Tại Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng.
Ban TTGP thực hiện