Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


Trực tuyến: Thánh Lễ nhận xứ Chính Toà- Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Nguyên- 07/11/2021

   THÁNH LỄ NHẬN GIÁO XỨ CHÍNH TOÀ

Linh Mục: Phêrô Nguyễn Văn Nguyên
Thời gian: 07 giờ 00, ngày 07 tháng 11 năm 2021
Tại nhà thờ Chính Toà Giáo Phận Hải Phòng
Chủ sự Thánh lễ: Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên - Giám Quản Tông Toà Giáo Phận
 

Tác giả bài viết: Ban TT GP