Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


Cha Isiđôrô Phạm Văn Toản chính thức nhận giáo xứ Mạo Khê.

15 giờ 00, thứ Sáu ngày 19 tháng 11 năm 2021, Cha Isiđôrô Phạm Văn Toản chính thức nhận giáo xứ Mạo Khê.
  

Tác giả bài viết: BTT Gx Mạo Khê