Danh sách công đức xây Đền thánh Tử đạo Hải Dương

Thứ tư - 01/03/2023 19:00      Số lượt xem: 2024

Trong thời gian qua, Ban Kiến thiết Đền thánh tử đạo Hải Dương tiếp tục nhận được sự quảng đại công đức của các tín hữu gần xa khi đến hành hương tại Đền thánh. Những sự đóng góp ấy vừa thể hiện lòng yêu mến Chúa và Các Thánh tử đạo, vừa nói lên tinh thần đồng trách nhiệm trong công việc Nhà Chúa. Dưới đây là danh sách Quý Ân nhân ủng hộ trong 2 tháng vừa qua.

Zalo ScreenShot 1 3 2023 145920

DANH SÁCH
CÔNG ĐỨC XÂY ĐỀN THÁNH TỬ ĐẠO HẢI DƯƠNG
Tháng 01 và tháng 02 năm 2023

Trong  thời gian qua, Ban Kiến thiết Đền thánh tử đạo Hải Dương tiếp tục nhận được sự quảng đại công đức của các tín hữu gần xa khi đến hành hương tại Đền thánh. Những sự đóng góp ấy vừa thể hiện lòng yêu mến Chúa và Các Thánh tử đạo, vừa nói lên tinh thần đồng trách nhiệm trong công việc Nhà Chúa. Dưới đây là danh sách Quý Ân nhân ủng hộ trong 2 tháng vừa qua.
1. Tháng 01/2023
Stt Họ và tên Địa chỉ Số tiền Ngày tháng
1
Maria Lê Thị Mai Gx. Hải Ninh 2.000.000 05/01/2023
2
Maria Vinh Gx. Đông Khê 200.000 06/01/2023
3
Phêrô Đoàn Văn Thảo Kim Lai 2.000.000 06/01/2023
4
Anh chị Bình Thuỷ Hải Phòng 2.000.000 19/01/2023
5
Trần Thị Xem (1.000 đô Canađa) Canađa 17.000.000 09/01/2023
6
Gia đình cha cố Luis Cao Đức Thuận (500 USD)   11.650.000 12/01/2023
7
Phạm Văn Thế và Trần Thị Phấn   1.000.000 13/01/2023
8
Gia đình ông Phong và bà Tho Hải Phòng 1.000.000 17/01/2023
9
Gia đình bà Maria Lê Thị Thất Gx. Hòn Gai 1.000.000 17/01/2023
10
Bùi Thị Hà Thanh Xá 1.000.000 19/01/2023
11
Ông bà Hoè Mạo Khê 5.000.000 20/01/2023
12
Maria Tươi, Phêrô Đức Anh Gx. Quảng Đạt 500.000 20/01/2023
13
Gia đình Tiên – Ngoan Xâm Bồ 2.000.000 20/01/2023
13
Một gia đình   200.000  
14
Tùng – Vân Anh Cột 3 - Hòn Gai 1.000.000  
15
Huyền Quân, Ba Lan Giếng đáy – Hòn Gai 1.000.000  
16
Một người Gx. Thánh Phêrô 100.000  
17
Maria Đào Thị Cúc   100.000  
18
Maria Đào Thị Rảo Gx. Nhân Nghĩa 500.000  
19
Phanxicô Nguyễn Quốc Tuấn Gx. Đồng Giá 500.000  
20
Maria Nguyễn Thị Thu Nga Hòn Gai 1.000.000  
21
Bà Liên Thánh Antôn 100.000  
22
Bà Minh Thánh Antôn 200.000  
23
Bà Thu Thánh Antôn 100.000  
24
Dương Thuỷ cùng các con Kim Lai 500.000  
25
Matheu Phạm Đình Chung   300.000  
26
Gia đình Yến Phó Xứ Matthêu 300.000  
27
Một người dấu tên   500.000  
28
Gia đình ông Băng và con Điệp   700.000  
29
Phêrô Thương và Maria Hương   600.000  
30
Hoàng Thành Hòn Gai 200.000  
31
Thành Thắm Thánh Antôn 200.000  
32
Maria Thoa Hòn Gai 500.000  
33
Maria Đinh Thị Huệ Hòn Gai 200.000  
34
Phêrô Toán – Maria Mến Thánh Antôn 1.000.000  
35
Thoa Thương – Điệp Ngọc Bi Khê và Xâm Bồ 500.000  
35
Maria Cao Thị Ánh Gx. Kim Lai 200.000  
36
Toma Son Tư Đa – Mỹ Động 1.000.000  
37
Một gia đình   100.000  
38
Maria Vương Kim Lai 100.000  
39
Bà Maria Vũ Thị Mến Hàng Kênh – Hải Phòng 10.000.000 29/01/2023
40
Chung Sơn Hòn Gai 500.000 29/01/2023
41
Lê Thị Minh Liễu Dinh 100.000 29/01/2023
42
Gia đình Khổng Trung Đông và Trần Thị Thuỳ Hải Phòng 2.000.000 29/01/2023
43
Anna Bé Lãm Hà 200.000 29/01/2023
44
Tuấn Anh – Hằng Nam Am 200.000 29/01/2023
45
Maria Vũ Thị Hiền
Giuse Nguyễn Văn Doanh
Ba Đông 500.000 29/01/2023
46
Maria Lý Thị Hoàn
Giuse Nguyễn Văn Toản
Ba Đông 100.000 29/01/2023
47
Phong Nguyệt Hòn Gai 1.000.000 29/01/2023
48
Một gia đình Chi Khê 1.000.000 29/01/2023
49
Lan Hòn Gai 400.000 29/01/2023
50
Bà chánh Diến Phú Lộc 500.000 29/01/2023
51
Maria Duyên Kim Lai 100.000 29/01/2023
52
Một người giấu tên   1.000.000 29/01/2023
 
Tổng cộng   75.650.000  
 
2. Tháng 02/2023
Stt Họ và tên Địa chỉ Số tiền Ngày tháng
1
Anh chị Long Êm Hải Phòng 1.000.000 01/02/2023
2
Một gia đình ngoại đạo: Lê Viết Huấn và Nguyễn Thị Hồng   1.000.000 03/02/2023
3
Đoàn Hành hương Gx. Đông Khê Quảng Ninh 3.250.000 03/02/2023
4
Bà Maria Trần Thị Lan
Bà Maria Trần Thị Tình
Gx. Thuỷ Giang 20.000.000 05/02/2023
5
 
Gia đình Giảng Thái
(50  bảng, 50 đô Úc, 500k
Hữu Quan 2.675.000 05/02/2023
6
Một người 52 đô Canada   884.000 05/02/2023
7
Raphaen Nguyễn Công Chuẩn
Anna Đồng Thị Tuyến
Nghĩa Xuyên 5.000.000 05/02/2023
8
Lê Thị Thành Chính Tòa 500.000 05/02/2023
9
Anna Nguyễn Thị Cảnh Hải Phòng 200.000 05/02/2023
10
Vũ Đình Tuấn Phú Lộc 1.000.000 05/02/2023
11
Phêrô Viện   500.000 05/02/2023
12
Bà Sắm   200.000 05/02/2023
13
Đa Minh Phan Văn Kiều Hố Nai 2.000.000 05/02/2023
14
 
Phê rô Lê Văn Định
Maria Lê Thị Lộc
Chính Tòa 2.000.000 05/02/2023
15
Lucia Hoàng Thị Thanh Nguyệt Hải Phòng 100.000 05/02/2023
16
Gia đình Bùi Thị Uyên -Bình   200.000 05/02/2023
17
Gia đình cụ Trước   1.000.000 05/02/2023
18
Ca đoàn Các Thánh tử đạo An Tân 2.800.000 05/02/2023
19
Một người công đức   500.000 06/02/2023
20
Gia đình cụ Phi Hàng Kênh 6.000.000 06/02/2023
21
Gia đình bà Hoan Hữu Quan 1.000.000 06/02/2023
22
Maria Huệ Hữu Quan 1.000.000 06/02/2023
23
Augustino Nguyễn Trung Đức Nhan Biều 1.000.000 06/02/2023
24
Maria Hiếu   500.000 06/02/2023
25
Maria Nguyệt   500.000 06/02/2023
26
Giuse Phạm Văn Sạch Nghĩa Xuyên 1.000.000 06/02/2023
27
Đoàn hành hương Giáo xứ Thư Trung 3.500.000 06/02/2023
27
Công ty TNHH Hoàng Gia Quán Thánh 500.000 06/02/2023
28
Thảo Mạnh (Anh Quốc) Hữu Quan 1.000.000 06/02/2023
29
Maria Lê Anh Thư Đông Tân 1.000.000 06/02/2023
30
Gia đình bà Ngân Hữu Quan 1.000.000 06/02/2023
31
Phê rô Tinh   200.000 06/02/2023
32
Gia đình bà Oánh Tân Kim 500.000 06/02/2023
33
Anna Trần Thị Mùi Hải Phòng 200.000 06/02/2023
34
Chị Nga Than Hải Dương 4.000.000 06/02/2023
35
Vinh Sơn Vũ Văn Dũng Phú Lộc 1.000.000 06/02/2023
36
Gia đình ông Giuse Bổn Đền thánh 2.000.000 06/02/2023
37
Maria Ngô Thị Lợi Hòn Gai 100.000 06/02/2023
38
Maria Ngô Thị Cự Hòn Gai 500.000 06/02/2023
39
Anna Hóa Hòn Gai 1.000.000 06/02/2023
40
Chung Sơn họ Cao Thắng Hòn Gai 500.000 06/02/2023
41
Maria Lan và Maria Thu Hòn Gai 500.000 07/02/2023
42
Oanh Khanh Hòn Gai 500.000 07/02/2023
43
Maria Liên Hòn Gai 500.000 07/02/2023
44
Anton Tứ Hòn Gai 30.000 07/02/2023
45
Maria Thủy Hòn Gai 500.000 07/02/2023
46
Phạm Thị Dinh Hòn Gai 2.000.000 07/02/2023
47
Anna Nhàn Hòn Gai 200.000 07/02/2023
48
Maria Phương Mùi Hòn Gai 500.000 07/02/2023
49
Trần Thị Bích Ngọc   2.000.000 08/02/2023
50
Phan Thị Mai Đồng Xá 5.700.000 08/02/2023
51
Nguyễn Văn Hoan Đồng Xá 200.000 08/02/2023
52
Nguyễn Đức Ngoan Đồng Xá 200.000 09/02/2023
53
Mạc Thị Thắm Đồng Xá 200.000 09/02/2023
54
Nguyễn Thị Hồng Lan Đồng Xá 100.000 09/02/2023
55
Gia đình Lưu Bình Hào Xá 2.000.000 10/02/2023
56
Phêrô Ngô Thanh Tùng Nhan Biều 200.000 10/02/2023
57
Maria Hòa Chính Tòa 1.000.000 10/02/2023
58
Nguyễn Thị Cẩm Chính Tòa 2.000.000 10/02/2023
59
Phêrô Nguyễn Năng Quân Sài Gòn 2.000.000 19/01/2023
60
Đặng Thị Tính Hà Nội 1.000.000 13/02/2023
61
Anna Hoàng Thị Thắng Thái Nguyên 100.000 18/02/2023
62
Anna Trịnh Thị Huê Thái Nguyên 100.000 18/02/2023
63
Têrêsa Trần Thị Nhuần Thái Nguyên 100.000 18/02/2023
64
Anna Đào Thị Xuyến Thái Nguyên 100.000 18/02/2023
65
Dương Hồng Phước Thái Nguyên 400.000 18/02/2023
66
Maria Xuyên Thái Nguyên 500.000 18/02/2023
67
Maria Nguyễn Thị Thương Thanh Xá 3.000.000 20/02/2023
68
Maria Nguyễn Thị Thiêng Thành Tâm-Xuân Lộc 10.000.000 24/02/2023
TỔNG CỘNG 108.439.000  
Ban Kiến thiết Đền thánh xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý Ân nhân đã quảng đại chung tay xây dựng Đền thánh. Xin Quý Vị tiếp tục cầu nguyện và nhiệt thành cộng tác, để công trình đức tin nơi đây sớm hoàn thiện. Nguyện xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Các Thánh Tử đạo Hải Dương, trả công và chúc lành cho quý Ân nhân muôn ơn lành hồn xác.
                                                           
                                                                Hải Dương, ngày 01 tháng 3 năm 2023
                                                                                 Tm. Ban Kiến thiết
                                                                       
                                                                           Lm. Giuse Nguyễn Văn Vang                                                                  

 
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 103
  •   Máy chủ tìm kiếm 10
  •   Khách viếng thăm 93
 
  •   Hôm nay 7,251
  •   Tháng hiện tại 1,321,062
  •   Tổng lượt truy cập 84,302,221