Đọc Phi Năng thi tập của thánh Philipphê Phan Văn Minh

Đọc Phi Năng thi tập của thánh Philipphê Phan Văn Minh

Đọc và suy gẫm dựa trên đối chiếu với dòng “ngôn chí” của một trong 117 vị tử đạo hiển thánh Việt Nam: Thánh Philipphê Phan Văn Minh, linh mục, tử đạo (1815-1853). Một vị thánh đã dấn thân vào “cuộc đối thoại sâu sắc và mang ý nghĩa khai phóng với con người và nền văn hóa của đất nước mình”.

Nhận xét về tầm quan trọng của chữ Nôm Công giáo

Nhận xét về tầm quan trọng của chữ Nôm Công giáo

Ngày nay người Việt chúng ta không dùng chữ Nôm nữa, cho nên nói đến tầm quan trọng của chữ Nôm, là nói về những cố gắng quan trọng trong quá khứ đã định hình cho văn hóa dân tộc ngày nay.

Những đóng góp của Kitô giáo Việt Nam cho nền văn hóa và văn học dân tộc

Những đóng góp của Kitô giáo Việt Nam cho nền văn hóa và văn học dân tộc

“NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA KITÔ GIÁO VIỆT NAM CHO NỀN VĂN HÓA VÀ VĂN HỌC DÂN TỘC”

Giáo dục nhân bản trong gia đình

Giáo dục nhân bản trong gia đình

GIÁO DỤC NHÂN BẢN TRONG GIA ĐÌNH

Kinh tế hậu đại dịch theo tinh thần Kitô

Kinh tế hậu đại dịch theo tinh thần Kitô

Kinh tế hậu đại dịch theo tinh thần Kitô

Các Hội đoàn Công giáo Tiến hành tham gia vào sứ mạng Phúc âm hóa tại Việt Nam

Các Hội đoàn Công giáo Tiến hành tham gia vào sứ mạng Phúc âm hóa tại Việt Nam

Các Hội đoàn Công giáo Tiến hành tham gia vào sứ mạng Phúc âm hóa tại Việt Nam

Tầm nhìn Giáo hội học và Mục vụ về độc thân linh mục

Tầm nhìn Giáo hội học và Mục vụ về độc thân linh mục

TẦM NHÌN GIÁO HỘI HỌC VÀ MỤC VỤ VỀ ĐỘC THÂN LINH MỤC

Nên thánh cho các thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ - Đề tài tháng 5 - 2020

Nên thánh cho các thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ - Đề tài tháng 5 - 2020

NÊN THÁNH CHO CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ
ĐỀ TÀI THÁNG 5-2020


Các tin khác

Bài viết được quan tâm
  •   Đang truy cập 73
  •   Máy chủ tìm kiếm 6
  •   Khách viếng thăm 67
 
  •   Hôm nay 16,315
  •   Tháng hiện tại 302,283
  •   Tổng lượt truy cập 35,126,145