Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


Thánh lễ trực tuyến: 18g00 thứ Sáu tuần II Phục sinh

Tại Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng
Ban TTGP thực hiện