Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


Chương trình Đại hội Giới trẻ giáo hạt Chính Tòa


* Địa điểm: Nhà thờ Chính Tòa,
* Thành phần tham dự: Các bạn trẻ trong Giáo hạt Chính Tòa
* Thời gian: Chúa nhật, ngày 28 tháng 10 năm 2018
 • 8 giờ 00: Tập trung – khởi động: Thầy Dương và Thầy Giáp (Vũ điệu: Giới trẻ Chính Tòa, Sinh viên + giới trẻ Nam Pháp)
 • 8 giờ 30: Chầu khai mạc: Thầy Giáp
(Vũ điệu: Ánh Sáng Của Ngài - Nguyễn Hải đơn ca + sinh viên phụ họa)
 • 9 giờ 00: Thuyết trình: Cha Giuse Nguyễn Đức Thịnh
 • 9 giờ 45: Giải lao
 • 10 giơ 00: Giải đáp thắc mắc: Cha thuyết trình và cha Gioan B. Vũ Văn Kiện
(Các cha Giải tội: cha xứ Xâm Bồ, cha xứ Trang quan, cha xứ cựu Viên, cha Phụ tá Hữu Quan)
 • 11 giờ 30: Ăn trưa – nghỉ trưa
 • 12 giờ 30: Khởi động: Thầy Dương
(Các tiết mục văn nghệ)
 • 13 giờ 00: Thuyết trình hướng tới Đại Hội Giới Trẻ Toàn Miền Bắc: Cha Tổng đại diện Giuse Nguyễn Văn Thông
 • 14 giờ 15: Giải lao
 • 14 giờ 45: Ôn hát đáp ca và Alleluia
 • 15 giờ 00: Thánh lễ tạ ơn: Đức Giám mục Giáo phận chủ sự
 * Lưu ý: Phân công phục vụ thánh Lễ
+ Hát Lễ: Ca đoàn Chính Tòa
+ Đọc bài đọc 1 : Nữ giới trẻ Xâm Bồ
+ Hát đáp ca: Ca đoàn Chính Tòa
+ Bài đọc 2: Nam Giới trẻ An Hải
+ Lời Nguyện Tín Hữu: Lời 1: nữ Hữu Quan, Lời 2:  nam Lương Khê, Lời 3: nữ Trang Quan, Lời 4: nam Lãm Hà.
 
Ban Tổ chức